CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Stravné 2.stupeň

Informace pro rodiče 

Žáci 11 - 14 let 35 Kč / oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  
Žáci 15 a více let 42 Kč / oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 
DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A EVIDENČNÍ ČÍSLO

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).   

Telefonní číslo ohledně plateb - 702 035 691 p. Peluňková