CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Platby za školní stravování

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku

(tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

Vyhláška MŠ Sb.zákonů 107/2005 - zařazení strávníku podle věk.skupin

Věková kategorie Cena oběda  Měsíční platba
Strávníci MŠ - dopoledne           26 Kč        570 Kč
Strávníci MŠ           3-6 let          38 Kč         800 Kč
Strávníci MŠ              7 let          40 Kč         820 Kč
 Strávníci ZŠ         7-11 let          28 Kč         600 Kč
 Strávníci ZŠ       11-14 let          30 Kč          650 Kč

*Cena oběda obsahuje cenu potravin, režijní a mzdové náklady.