CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Jazyková škola

V naší jazykové škole se orientujeme především na práci s dětmi, ale nabízíme i kurzy pro dospělé. Vyučujeme angličtinu, francouzštinu a němčinu. Dětské kurzy jsou určeny dětem přibližně od 3 do 15 let. Pro dospělé i děti všech věkových kategorií máme v nabídce přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám, se kterými máme bohatou zkušenost.

Vyučujeme v malých skupinkách, maximálně 8 žáků, což umožňuje dětem bezprostřední kontakt s lektorem. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti a zároveň je využito výhod skupinové výuky. Malé děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem. Vyučování probíhá zábavnou a hravou formou za využití her, říkadel, písniček a interaktivních her. Učebny jsou moderně vybaveny, jsou zde i interaktivní tabule.

U starších dětí využíváme navíc mnoha doplňkových materiálů a probíranou látku upevňujeme formou různých her. Důraz v hodinách klademe na mluvení a vzájemnou komunikaci. Písemné procvičování jazyka probíhá doma v podobě pravidelných domácích úkolů. Také se věnujeme četbě v cizím jazyce.

V kurzech pro dospělé vyučují kvalifikovaní lektoři, studentů je maximálně 8 ve skupině a od počátku jsou vedeni k aktivnímu používání cizího jazyka. Výhodou našich kurzů je nízký počet studentů ve skupině (kurz otvíráme již pro 3 studenty), přátelské prostředí a individuální přístup.

Nabízíme:

U nás můžete:

  • začít kdykoli během roku
  • využít možnosti zkušební hodiny zdarma
  • pracovat v malé skupině o 4 - 8 žácích

 

Manažer projektu Jazykové školy Klíč

Mgr. Petra Plíhalová
učitelka AJ-TV
praxe: základní škola (1. i 2. stupeň), víceleté gymnázium, střední škola, výuka dospělých, hodnotitel ústní i písemné maturitní zkoušky

Ocenění:

  • The Best Teacher of English, 2011
  • European Teacher of Languages, 2012

Kontakt:

Jazyková škola KLÍČ
ZŠ a MŠ Klíč
Klášterní 2490
Česká Lípa

tel: 727876336
email: plihalova.petra@skolaklic.cz