CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Jazyková škola

Nabízíme:

U nás můžete:

  • začít kdykoli během roku
  • využít možnosti zkušební hodiny zdarma
  • pracovat v malé skupině o 4 - 8 žácích

Naše výuka

V naší jazykové škole se orientujeme především na práci s dětmi, ale nabízíme i kurzy pro dospělé. Vyučujeme angličtinu a španělštinu. Dětské kurzy jsou určeny dětem a studentům přibližně od 5 do 18 let. Pro dospělé i děti všech věkových kategorií máme v nabídce přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám, se kterými máme bohatou zkušenost.

Vyučujeme v malých skupinkách, maximálně 8 žáků, což umožňuje dětem bezprostřední kontakt s lektorem. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti a zároveň je využito výhod skupinové výuky. Malé děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem. Vyučování probíhá zábavnou a hravou formou za využití her, říkadel, písniček a interaktivních her. Učebny jsou moderně vybaveny, jsou zde i interaktivní tabule.

U starších dětí využíváme navíc mnoha doplňkových materiálů a probíranou látku upevňujeme formou různých her. Důraz v hodinách klademe na mluvení a vzájemnou komunikaci. Písemné procvičování jazyka probíhá doma v podobě pravidelných domácích úkolů. Také se věnujeme četbě v cizím jazyce.

V kurzech pro dospělé vyučují kvalifikovaní lektoři, studentů je maximálně 8 ve skupině a od počátku jsou vedeni k aktivnímu používání cizího jazyka. Výhodou našich kurzů je nízký počet studentů ve skupině (kurz otvíráme již pro 3 studenty), přátelské prostředí a individuální přístup.

Spolupracujeme s partnery:

British Council - partnerské středisko pro skládání zkoušek YLE, Cambridge English

Cambridge English Learning Assessment - status přípravného centra

 

Jazyková škola Klíč

Manager projektu:

Mgr. Petra Plíhalová
Petra Plíhalová vystudovala pedagogickou fakultu učitelství pro anglický jazyk a tělesou výchovu.

Deset let působila jako učitelka na základní škole a později na víceletém gymnáziu. Od roku 2010 je součástí týmu ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě, kde se dále věnuje jazykovému vzdělávání a  mezinárodní spolupráci mezi školami. Pravidelně se účastní vzdělávacích kurzů nejen v zahraničí.

Kromě toho se věnuje projektovému managementu ve školství a lektorské činnosti pro inovativní metody do výuky.

Ocenění:

  • The Best Teacher of English, 2011 - Prague Post Endowment Fund za spolupráce z Americkou ambasádou
  • European Teacher of Languages, 2012 - Jazyková cena Label, DZS
  • European Quality Label za eTwinningový projekt: Faster, Higher, Stronger, 2012
  • Za zajímavý počin v oblasti vzdělávání a výchovy dětí, 2018 - Město Česká Lípa
  • Nejlepší projekt Erasmus+ KA1, CLIL - cesta k lepšímu uplatnění, 2018 - DZS

Kontakt:

Jazyková škola KLÍČ
ZŠ a MŠ Klíč
Klášterní 2490
Česká Lípa

tel: 727876336
email: plihalova.petra@skolaklic.cz