CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Kurzy pro děti a studenty

V Jazykové škole Klíč nabízíme jazykové kurzy jak pro žáky naší školy tak pro žáky z jiných škol. V naší jazykové škole se orientujeme především na práci s dětmi, ale nabízíme i kurzy pro dospělé. Vyučujeme především angličtinu, ale nabízíme i španělštinu, ruštinu a němčinu. Pro děti i dospělé máme v nabídce přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám, se kterými máme bohatou zkušenost. Některé kurzy vyučuje rodilý mluvčí.

Vyučujeme v malých skupinkách, 4 -8 žáků. Malé skupiny nám umožňují vést žáky k aktivnímu používání cizího jazyka. Pro žáky ZŠ Klíč mohou být kurzy rozšířením učiva nebo upevněním.

Nabízíme následující kurzy:

Angličtina pro předškolní děti

Kurz je pro děti již od 5 let. V tomto kurzu jsou děti bez rodičů. Výuka trvá 60 min. Cílem výuky  je poskytnout dětem nástroj komunikace v anglickém jazyce. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti dítěte samostatně myslet, najít optimální řešení v reálných situacích běžného života. Děti se naprosto přirozeným způsobem seznamují s angličtinou a připravují se tak na pokračování v dalších stupních, na kterých mohou pokračovat v našich standartních kurzech. Výuka probíhá hravou formou, za použití obrázků, písniček a různých her. Činnosti se během hodiny střídají tak, aby děti bez problému udržely pozornost. 

Angličtina pro školní děti

Kurzy: Firstwords, Starters, Movers, Flyers, Achievers, Thresholds. V těchto kurzech nabízíme výuku angličtiny pro děti od 6 do 15 let, a to na všech jazykových úrovních. Třídy u kurzů jsou pouze orientační. Mnoho dětí tyto kurzy navštěvuje již několik let a jsou často pokročilejší než žáci z běžné školy. Pokud přihlašujete své dítě do kurzu poprvé, je nutné se předem dohodnout, která úroveň bude pro vaše dítě vhodná. Výuka cizího jazyka, stejně jako čehokoliv jiného, může být efektivní jen tehdy, má-li lektor na každého studenta dostatek času a má-li student dostatek prostoru k vyjádření. Proto vyučování probíhá v malých skupinách, maximálně 8 žáků, zpravidla okolo 6. Mladší žáci mají výuku 1 x týdně a trvá 60 min, starší žáci pak mají výuku 1 x 90 min.

Součástí většiny kurzů je příprava dětí ke Cambridgeským jazykovým zkouškám. Tyto zkoušky jsou rozděleny do několika kategorií, podle dosažené úrovně angličtiny. Zahrnují zkoušky z angličtiny od úrovně A1 až po B2. Děti se tedy mohou v rámci kurzů přihlásit k těmto zkouškám, kdy zajistíme nejen přípravu, ale i veškerou agendu. Připravujeme dětským zkouškám YLE (více o zkouškách ZDE) a ke zkouškam KET, PET a FCE.

Španělština s rodilým mluvčím

Letos otevíráme kurzy španělštiny jak pro děti, tak pro dospělé. Prosluněné podnebí, veselé písničky či připomínka léta. To jsou možná důvody, proč španělština tak láká a nabývá na popularitě. Ať tak či onak, pravda, je, že španělštinu jako druhý jazyk volí každoročně víc a víc středoškolských či vysokoškolských studentů. A není se čemu divit. Španělština totiž patří k jednodušším jazykům a navíc má ve světě velké využití. Výuku vede kvalifikovaný lektor, rodilý mluvčí. Důraz je kladen na využití španělštiny v běžném životě včetně pokynů v rámci soutěží a dalších činností. Výuka dětí je vedena hravou metodou, která zaručuje, že se děti nebudou nudit. 

Ruský jazyk, německý jazyk 

Také nabízíme výuku i dalších jazyků. Tyto kurzy budu otevřeny dle zájmu.

Příprava k maturitě

Kurz je určen maturantům, kteří se připravují na zkoušku z anglického jazyka. V kurzu se procvičují všechny dovednosti (poslech, psaní a mluvení) a aspekty jazyka (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Důraz je kladen na posílení znalostí a dovedností v oblastech, které budou identifikovány jako problematické u dané skupiny studentů.

Cena kurzů na šk.r. 2018 / 2019

V ceně je zahrnuto:

  • 30 vyučovacích hodin (á 60 minut, nebo 90 min)
  • učebnice (+ popř. interaktivní eBook)
  • kopírování materiálů
  • další výukové materiály

Přihláška do kurzů ke stažení.

Sourozenecká nebo rodinná sleva 300,- Kč.

 

Anglický jazyk Den a čas Cena Cena pro žáky ZŠ Klíč
Youngests (MŠ) středa 15:00-16:00  4 350,- 4 150,-
Firstwords (1. třída) úterý 13:30-14:30 4 350,- 4 150,-
Secondwords (2. třída) čtvrtek  14:00-15:00 4 350,- 4 150,-
Starters   (3. -4. třída) pondělí 14:30-15:30 4 350,- 4 150,-
Movers   (5. třída) úterý  14:45-15:45 4 350,- 4 150,-
Flyers (6. třída) pondělí 15:45-16:45 4 350,- 4 150,-
Achievers (7. třída)   pondělí 16:10-17:40 (90min) 6 150,- 5 950,- 
Threshold (7.-8. třída) úterý 15:15-16:45  (90min) 6 150,- 5 950,- 
Preliminary (úroveň B1) čtvrtek 14:30-16:00 (90min) 6 150,- 5 950,- 
Pre-FCE (úroveň B1+) středa 15:30-17:00 (90min) 6150,- 5 950,- 
FCE (úroveň B2) úterý 16:00-17:30 (90min) 6150,- 5 950,- 

 Školní ročníky u kurzů jsou pouze orientační. Mnoho dětí tyto kurzy navštěvuje již několik let a jsou často pokročilejší než žáci z běžné školy. Pokud přihlašujete své dítě do kurzu poprvé, je nutné se předem dohodnout, která úroveň bude pro vaše dítě vhodná.

Žáci úrovně Achievers a Threshold již dosahují úrovně A2+, B1 (dle Společného evropské referenčního rámce) a 60 minut výuky není pro ně dostačující. Z tohoto důvodu je jejich výuka navýšena 90 minut v jedné vyučovací hodině.

Začít můžete kdykoliv.

  • Přijďte se do kurzu podívat.
  • Kurzovné lze rozložit na několik splátek
  •  Všechny kurzy budou začínat v týdnu od 24. září 2018.
Španělský jazyk Den a čas Cena Cena pro žáky ZŠ Klíč/ SPOSŠ
Dospělí a studenti - poučení začátečníci středa 17:00 - 18:30 (90min) 6 150,- 5 950,-
Dospělí a studenti  -mírně pokročilí čtvrtek 16:15 - 17:45 (90min) 6 150,- 5 950,-

Individuální výuka anglického, španělského, ruského jazyka na míru

Pokud nejste "skupinový typ nebo máte zájem o zcela individuální přístup, můžete zvolit individuální výuku. Výuka bude probíhat přesně potřeb a požadavků každého zájemce. Tento styl výuky je vhodný jak pro začátečníky tak pro pokročilé. 

Počet osob 60 min 90 min
1 student 350,- Kč/ osoba 500.- Kč/ osoba
2 studenti 250,- Kč / osoba 350,- Kč/ osoba
3 studenti 200,- Kč / osoba 300,- Kč/ osoba