CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Diagnostika školní zralosti

DIAGNOSTIKA dítěte předškolního věku, testování ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Zahájení školní docházky a s tím zvládání trivia (čtení, psaní počítání) vyžaduje na dítěti určitou míru vyzrálosti a připravenosti. Pro dítě a jeho rodiče je určitě lepší, když se na školu připravuje pozvolna, postupně a nenásilně, než když je v době nástupu do školy tvrdě konfrontováno s požadavky na které nestačí.

Diagnostika školní zralosti vám pomůže odpovědět na otázky, co by dítě v předškolním věku mělo umět, co umí a co je třeba ještě dále rozvíjet. 

Nabízíme vám 2 hodinové individuální testování v příjemném školním prostředí a přátelské atmosféře.

Testování probíhá bez přítomnosti rodičů.

Po testování dostávají rodiče ihned zpětnou vazbu a doporučení, co mají s dítětem dále procvičovat. Získávají tak o svém dítěti přehledný obraz,aby mohli co možná nejlépe poznat jeho silné a slabé stránky, které mohou dále pozvolna rozvíjet, podněcovat, podporovat či naopak postupně snižovat.

 

Na jaké oblasti je diagnostika zaměřena?

 • motorika, grafomotorika
 • zrakové vnímání a paměť
 • sluchové vnnímání a paměť
 • vnímání prostoru
 • vnímání času
 • základní matematické představy
 • řeč (myšlení)
 • sociální dovednosti
 • sebeobsluha a samostatnost
 • koncentrace pozornosti
 • hra

 

Komu je testování určeno?

 • dětem od 5 let
 • pro všechny předškoláky
 • dětem s odkladem školní docházky

 

Ceník:    500 Kč.

Kontakt: dolejsi.lucie@skolaklic.cz

Zájemci se mohou přihlásit písemně na uvedeném kontaktu.