CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Grafomotorické kurzy

Co je to GRAFOMOTORIKA?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožňuje tak dítěti spontánní grafický projev a později i psaní.

Základní pohyby při psaní a kreslení vycházejí z hrubé motoriky, z pohybu velkých kloubů. Z rozvoje hrubé motoriky vychází rozvoj motoriky jemné a z té pak rozvoj grafomotoriky.

To, jak se dítě v předškolním věku naučí u kreslení sedět, držet tužku, pracovat s uvolněním a napětím, významnou měrou poznamenává jeho výkony ve psaní a čtení později ve škole. Od začátků, kdy dítě začíná kreslit, je nutné dbát na správné sezení při psaní a držení tužky. Jakmile se totiž vytvoří chybné návyky, negativně ovlivňují výkony dítěte.Proto je vždy snadnější od začátků správné návyky vytvářet, než později chybné návyky odstraňovat. 

Nerozvinutá grafomotorika a obtíže v grafomotorických dovednostech bývají často důvodem pro odklad školní docházky nebo ke školnímu neúspěchu dítěte (při psaní se rychle unaví, bolí ho ruka, má špatný tvar písmen, pomalé tempo, odmítá psát...). 

Předpokladem plynulého, uvolněného a bezúnavného psaní je správný úchop - tzv.špetkový, který umožňuje vysokou míru koordinace svalových skupin prstů a ruky, zpřesňuje pohyby a umožňuje uvolnění ruky při psaní.

Špetkový úchop by měl být u dětí navozen, jakmile dítě začíná více kreslit. Rozhodně před nástupem dítěte do školy!

Kdy začít s rozvojem GRAFOMOTORIKY?

Grafomotorické cviky jsou podle obtížnosti rozčleněny do 4 skupin. Každá skupina obsahuje prvky zaměřené pro dané věkové období:

 • 1.skupina:  3 - 4,5 let
 • 2.skupina:  4 - 5,5 let
 • 3.skupina:  5 - 6,5 let
 • 4.skupina:  6 - 7 let

Komu je kurz GRAFOMOTORIKY určen?

 • všem dětem od 3 - 7 let
 • předškolákům
 • dětem s odkladem školní docházky
 • žákům 1.tříd, kteří mají problémy s grafomotorikou

Co bude kurz GRAFOMOTORIKY obsahovat?

 • 10 lekcí (pravidelně 1x za 14 dní)
 • rozvoj hrubé motoriky
 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvoj pracovních návyků (správný úchop, sezení, postavení a uvolnění ruky při psaní)
 • uvolňovací grafomotorické cviky (podle jednotlivých skupin obtížnosti)
 • kresebné hry 

Kdy bude kurz probíhat?

Skupinové kurzy budou probíhat vždy v odpoledních hodinách v budově ZŠ a MŠ Klíč v časovém rozmezí podle zájmu a naplněnosti. Přesné dny a časy upřesníme během září.

Individuální kurzy: dle domluvy 

Cena kurzu: 

skupinový: 1 500 Kč.
individuální: dle domluvy