CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Koučování pro žáky, studenty

Koučování u žáků a studentů se začíná vyskytovat stále častěji. Na první pohled je snadno použitelné  a i efektivní. Pro práci s dětmi  je však důležité, dívat se „hlouběji“ a dávat si pozor nejenom na odbornost v rámci využívaných metod koučování, ale i vhodnost využití jednotlivých nástrojů.

Jedním ze základních předpokladů efektivního koučování je předávání zodpovědnosti za výsledek žákovi, studentovi. Podstatou koučování je naučit ho aktivně přemýšlet. Proces, kdy vyžadujeme po žákovi, aby přemýšlel sám, je pro něj z počátku velmi náročný. Pokud se nám to ale podaří, aby se namáhal víc, urychlíme jeho růst a zrání.

Koučování se nezaměřuje na to, co žák udělal špatně, co se pokazilo a kde byla chyba. Zaměřuje se na budoucnost, ptáme se na to, jak má situace vypadat a hledáme cesty, jak toho dosáhnout.

 

Možné konkrétní přínosy koučování pro žáky a studenty

- Co a proč chci a jak to mohu dokázat?
- Jak poznám svůj talent a v čem jsem dobrý? Jak to můžu dál rozvíjet
- Jak se umět učit efektivně a podpořit svou motivaci?
- Jak vzniká konflikt? Jak mu můžu předcházet? Jak mu čelit? Jak ho řešit?
- Komunikace a spolupráce v týmu - jak dobře spolupracovat. Jak se dohodnout? Jak spolu lépe vycházet?
- Jak a čím přispívám do kolektivu? Jak chci být  a jak jsem vnímán?
- Co s tím, když si nevím rady?
- Pomůže žákům objevit jejich talent a rozvíjet ho

 

Podmínky:

Koučování u žáků a studentů je možné ve 2 časových variantách: 30 minut a 60 minut.

Koučování probíhá v budově 1.stupně (Klášterní 2490) i 2. stupně (Pražská 3061).

Cena:

 

Pro veřejnost

Pro žáky ZŠ a MŠ Klíč, SPoSŠ

Koučování - 30 minut 250 Kč 150 Kč
Koučování - 60 minut 500 Kč 300 Kč

 

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky, kterou nalaznete ZDE