CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Koučování pro rodiče, veřejnost

Co je KOUČINK?

Koučink je velmi praktická a rychle účinkující metoda pro řešení řady situací ve škole, v práci, v podnikání i v osobním životě, zejména takových situací, které jsou pro vás nové, náročné či obtížné. Prostřednictvím dialogu s koučem si dokážete dobře nastavit své cíle a také jich rychle a efektivně dosáhnout. Kouč je váš průvodce na cestě k úspěchu.

Kdo je KOUČ?

Kouč otevírá prostor pro vlastní myšlenky a nápady koučovaného, aniž by přímo doporučoval konkrétní řešení. Vychází přitom z přesvědčení, že koučovaný se ve vlastní situaci orientuje nejlépe a má všechny potřebné zdroje k jejímu zvládnutí. 

Kouč proto podněcuje myšlení koučovaného vhodně zvolenými otázkami, pomáhá mu zmapovat situaci a tyto zdroje najít (ať už jsou to osobní schopnosti, informace nebo osoby v bezprostředním okolí), zahlédnout pozitivní budoucnost a najít cesty k jejímu naplnění. Důležité je, že tyto cesty objevil sám koučovaný, že je promyslel a rozhodl se pro ně, že mu nebyly předány zvnějšku. Existuje tedy velký předpoklad, že to budou cesty pro řešení situace koučovaného skutečně efektivní.

V koučinku je odborníkem na situaci koučovaný. V tomto smyslu je koučovací přístup respektující, ponechává veškeré kompetence i odpovědnost za řešení na koučovaném. Nehodnotí, neposuzuje, současně však pomáhá koučovanému uvědomit si dopad jím zvolených řešení na něho samotného, na okolí i na systém, ve kterém se pohybuje (např. na školní kolektiv). Cílem je vždy nalézt řešení rozvíjející potenciál koučovaného. Pokud by se snad koučovaný rozhodl pro řešení, které může přinést i nežádoucí dopad, je odpovědností kouče dovést koučovaného k uvědomění si rizika, aby ten měl příležitost rozhodnutí přehodnotit. 

Kdo je koučem na naší škole?

Ing. Lucie Dolejší

- ředitelka a jednatelka Základní školy a Mateřské školy Klíč s.r.o  - od roku 2009

- absolvent Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze obor Podnikání a administrativa

- absolvent pedagogického studia učitelství odborných předmětů

- absolvent akreditovaného kurzu 1. spirála kouče v Koučink Akademii

- zkušenosti kouče v rámci projektu APIV, koučování pedagogů, žáků, studentů

- projektový manažer v rámci projektů z ESF, Interreg 3A a dalších.

- lektorské zkušenosti v rámci mezinárodních projektů (česko-německé projekty)

- pedagogické zkušenosti z  výuky na SŠ (7 let), ZŠ (10 let), VŠ (2 roky)

- absolvent célé řady profesních kurzů v ČR i v zahraničí

 

Podmínky:

Koučování může probíhat v prostorách naší školy  v budově 1.stupně (Klášterní 2490) i 2. stupně (Pražská 3061). Nebo v místě, na kterém se domluvíme

Termíny koučování si domluvíme individálně, aby vám to co nejvíce vyhovovalo.

Optimální délka koučovacího cyklu je 5 až 6 sezení.

Je možné domluvit si informační schůzku, kdy vám metodu koučování představím a ukáži, jak funguje.

Cena:

    rodiče žáků naší školy
Koučování - 30 minut 350 Kč 250 Kč
Koučování - 60 minut 600 Kč 400 Kč

 

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky, kterou nalaznete ZDE.