CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Platby za školní stravování

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku

(tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

Vyhláška MŠ Sb.zákonů 107/2005 - zařazení strávníku podle věk.skupin

Věková kategorie Cena oběda  Měsíční platba
Strávníci MŠ - dopoledne 26 Kč        570 Kč
Strávníci MŠ           3-6 let          32 Kč         700 Kč
Strávníci MŠ              7 let          33 Kč         720 Kč
 Strávníci ZŠ         7-11 let          28 Kč         600 Kč
 Strávníci ZŠ       11-14 let          30 Kč          650 Kč

*Cena oběda obsahuje cenu potravin, režijní a mzdové náklady.