CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Angličtina v MŠ

ANGLICKÝ JAZYK S PRVKY MONTESSORI

Anglický jazyk je vyučován 2x týdně. Každé oddělení má jedno dopoledne vedené v anglickém jazyce pod vedením velmi zkušené paní učitelky Zuzky a za pomoci kmenové paní učitelky. Paní učitelka na děti mluví anglicky a vkládá do výuky prvky Montessori. Druhé dopoledne, které je věnováno výuce anglického jazyka probíhá normálně, ale za asistence paní učitelky Zuzky, která na děti opět mluví jen anglicky.

Rozhodnutí vyučovat naše děti anglický jazyk vyplývá z našeho přesvědčení, že anglický jazyk je v dnešní době nepostradatelný. Je prostředkem, který člověku poskytuje nebývalé možnosti nejen pro jeho osobní rozvoj, ale především i pro rozvoj neustále se rozvíjející civilizace. Anglický jazyk se stal jazykem světovým.

Snažíme se, aby osvojování jazyka docházelo díky přirozeným situacím a smysluplným aktivitám, při kterých je jazyk používán jako prostředek k dosažení určitého cíle.

  • Chceme, aby se děti učili jazyk formou hry.
  • Výuka anglického jazyka není hrazena zvlášť, je zahrnuta v ceně školného
  • V dubnu minulého roku se uskutečnil 1. ročník hudební soutěže

Wattsenglish Sing a Song, které se zúčastnilo 8 dětí z naší MŠ.
Při hodinách angličtiny děti nacvičily písničku o zvířátkách z džungle a za klavírního doprovodu paní učitelky H.Bronišové jejich představení natočila paní vychovatelka J.Maroušová.

Do soutěže se spolu s námi přihlásilo dalších 16 kolektivů MŠ a v této konkurenci se naši Šmoulíci umístili na úžasném 2. místě! Odměna nebyla sladká, ale zábavná - přijel k nám do školy sám Steve Watts a naši vítězové si užili hodinu angličtiny s rodilým mluvčím.

A nejen to! Steve Watts potěšil i naše školáky a zábavnou show si tak mohly užít poté i děti z 1. , 2. a 3. třídy.
Steve děti pobavil svými legračními hrátkami a nikdo si ani neuvědomil, že vše probíhá jen v angličtině. Po hodince se Stevem děti zjistily, že angličtina je jazyk, kterým se už umí bavit a to je skvělá zpráva!!!

Great! Thank you , Steve! 

 

Naši úspěšní zpěváčci se svou odměnou a Stevem a jeho kamarádkou strakou Maggie