CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

9.A - Mgr. Veronika Rusková

Sobota 20.1. Lužické pětistovky - první sobotní výlet v tomto školním roce. Cíl: Slavíček. Sraz v 9.45 na autobusové zastávce Borská. Návrat ve 13.44. Jízdné bez slev 40 Kč. Více informací v článku na úvodní stránce. Zveme žáky, kamarády, rodiče, učitele.

M. Kyselovská

ZMĚNA ŠKOLNÍHO ŘÁDU!!!

Nezapomeňte, že od 1.10.2017 platí zákaz používání mobilních telefonů v budově druhého stupně při výuce i o přestávkách (výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním). Pokud si žáci  mobilní telefon do školy přinesou, škola za něj nezodpovídá a je povinností žáků jej ihned po příchodu do budovy uzamknout ve své skříňce! V případě potřeby kontaktovat rodiče mohou žáci využít školní telefon nebo po domluvě s učitelem si dojít pro ten svůj.

.............................................................................................................................................

Pokyny k tělesné výchově:

Každé ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

.........................................................................................................................................................................

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V loňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Letos jsme dostali první záběry z naší fotopasti.

Ve škole končíme se sběrem plastových víček - výtěžek přispěl na koupi části území rezervace Green life na Sumatře a zakoupení fotopasti. Chystáme jiné aktivity, ze kterých bychom sponzorovali zakoupení dalších m2 pralesa. 

Také za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

 

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky nebo v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

 

Rozvrh 9. A od 4. 9. 2017

9.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí F M Z Vv Vv Aj   TH 

Nápravy

Úterý D Čj Nj/Aj M Ch  

Ov

Ch/lab
Středa Z Čj Aj M F M sem   Pč-Fg Inf
Čtvrtek Tv Tv Ch Aj Čj M      
Pátek Nj / Čj s Čj AjK Hv D        

                                                             

_____________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)   

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci prosinec 2017:     Dobrovič 504,-Kč     Bobák 336,-Kč

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZMĚNY ROZVRHU A UPOZORNĚNÍ

Třídnická hodina po celý školní rok začíná vždy ve 14hod 

Nápravy z českého jazyka následně od 14,45 hod do 15,30 hod 

 

 

Týdenní plán 22.1. - 26.1. 2018

Služba: Dan a Ríša - prodloužená

akce

a změny

 
Čj

Ml: 

Literatura:

Sloh: 

Mat

Algebra: Sčítání a odčítání lomených výrazů.

Geometrie: Podobnost trojúhelníků - dělení úsečky v daném poměru.

Dú na pondělí 22.1. Uč 2 str.51/cv.1

V pondělí 22.1. píšeme Kontrolní práci z matematiky (Lomené výrazy - krácení rozšiřování, sčítání. Rovnice. Podobnost obdélníků a trojúhelníků)

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1:

Aj2

Nj části těla / os. záj. v 3. pádě
Děj

 

 

Ov

T

Zem

Pe

í

Fyz

 

Chemie

Vznik solí - přehled.

Vv  
Tv

Kluci: gymnastika

Dívky: Basketball

MedV 

 

Mediální výchova


 
 

 

Týdenní plán 15.1. - 19.1. 2018

Služba: Dan a Ríša - prodloužená

akce

a změny

 
Čj

Ml: Nauka o tvoření slov-stavba slova-morfematický rozbor

Literatura:Česká literatura 2.poloviny 50.a 60.let - poezie

Sloh: Ukázka z knihy Plzeňské pověsti-str.108-Plzeňská madona - sestavení osnovy jejího popisu - popis napište

Mat

Algebra: Sčítání lomených výrazů

Dú na pondělí 15.1. PS 75/A-5 f), A-6 e), f). Uč. 26/14

Geometrie: Podobnost geometrických útvarů

Dú na pondělí 22.1. Uč 2 str.51/cv.1

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1:

Aj2

Nj  
Děj Válka ve světě - Pearl Harbor, Mandžusko, Čína
Ov

TEST - přestupky, trestné činy, orgány právní ochrany, trest smrti

Připomínám DÚ - viz Bakaláře.

Zem

Písemná práce - Migrace

Hodinu vede Bibi a Dan na téma sopečná činnost, zemětřesení

Fyz

 

Chemie

Významné soli - uhličitan vápenatý, modrá skalice. Rovnice neutralizace - vznik uhličitanů a síranů.

Vv Vybraní žáci zdobení hadrových tašek pro Erasmus+, ostatní dokončení práce z minulé hodiny
Tv

Kluci: gymnastika

Dívky: Basketball

MedV 

 

Mediální výchova


 

 

Týdenní plán 8.1. - 12.1. 2018

Služba: Dan a Ríša

Akce +Změny

V úterý v 16 hod

informační schůzka s paní ředitelkou - přihlášky na SŠ

V pátek 12.1. odpadá poslední hodina (dějepis). Výuka do 11.40!!!

Čj

Ml: Čj9-Fraus-str.15-cvič.9,10,11,12;Slovní zásoba a význam slova;rozvrstvení slovní zásoby-odborné názvy,odborné názvy, slova domácí a cizí

Literatura:Česká literatura 1948-polovina 50. let:Egon Hostovský

Sloh: Charakteristika literární postavy dle vlastního výběru

Mat

Algebra: Krácení a rozšiřování lomených výrazů

Geometrie: Podobnost - podobné obdélníky

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1:

Nj  
Děj  
Ov

 

Zem

 

 

Fyz

 

Chemie

Vznik solí neutralizací - rovnice.

Významné soli - chlorid sodný, bromid stříbrný, dusičnan sodný a draselný (opakování), sulfid olovnatý a zinečnatý, síran vápenatý.

Vv  
Tv

Kluci: 

Dívky: 

MedV 

 

Mediální výchova

 

Týdenní plán 18.12. - 22.12. 2017

Služba: Martin a Matěj

Akce +Změny

Ve středu spíme ve škole.

Ve čtvrtek jsou vánoční dílny 5. a 6. hodinu.

V pátek je vánoční besídka do 11,40hod.

Čj

Ml: Ml 9-Fraus:Slovní zásoba a význam slova-str. 16,17;rozvrstvení slovní zásoby

Literatura: Česká literatura 50.let - Hravá literatura: Václav Řezáč

Sloh: Čj9- Charakteristika literární postavy podle vlastního výběru

Mat

Algebra: Hodnota a smysl lomeného výrazu. Krácení lomených výrazů.

Dú z algebry na pondělí 18.12. Uč str. 17/7B, 10B

Geometrie: Prověrka - konstrukce lichoběžníku a rovnoběžníku

Dú z geom. na úterý 19.12. Uč. str. 65/8b)

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Osmá lekce: počitatelnost.

Aj 2:

Nj části těla
Děj Adolf Hitler
Ov

Trestní právo. Test - přestupky

Zem

Migrace

Písemná práce - vyvřelé, sedimentární a přeměněné horniny

Skupinová práce na projektu - máte dovoleno na tuto hodinu si připravit mobilní telefon s připojením k internetu 

Fyz

Působení magnetického pole na vodič, Vzájemné působení vodičů, Magnetická indukce

Chemie

Neutralizace - vznik dusičnanů, halogenidů, sulfidů.

Dú na út. 19.12. ve školním sešitě: Vznik čtyř solí neutralizací.

Dú na čtvrtek 21.12. Pracovní list - neutralizace kyseliny dusičné: j), k), l),n), o)

Vv Tvroba plakátů pro přírodopisný projekt - máte dovoleno na tuto hodinu si připravit mobilní telefon s připojením k internetu
Tv

Kluci: gymnastika - prostná, překok, šplh na laně a tyči

Dívky: Gymnastika, TRX, ( budeme známkovat výmyk)

MedV 

 

Mediální výchova

 

Týdenní plán 11.12. - 15.12. 2017

Služba: Lenka a Bibi

Akce +Změny

V pondělí odpadá třídnická hodina i nápravy z čj.

V úterý 12.12.je tento rozvrh: 1.h. ------, 2.h. Př, 3.h. Nj, 4.h. Čj, 5.h. M, 6.h. Ch, odpol. Ov.

Ve čtvrtek a pátek nejsem ve škole, sledujte nástěnku na chodbě ve škole!!!!

Čj

Ml: Slovesné třídy a vzory - Čj9,str.: ke každému vzoru napište 3 slovesa

Literatura: Česká literatura-1948 -polovina 50.let-Poezie-zakázaní autoři a exil: Ivan Blatný, Jan Zahradníček - Hravá literatura str.38

Sloh: Čj9- Charakteristika přímá a nepřímá

Mat

Algebra: Lomený výraz a jeho smysl.

Dú z algebry na pondělí 18.12. Uč str. 17/7B, 10B

Geometrie: Konstrukce rovnoběžníku ze dvou stran a výšky.

Dú z geom. na úterý 12.12. Uč. str. 62/2a) 

Dú z geom. na úterý 19.12. Uč. str. 65/8b) 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Sedmá lekce za námi. Před osmou budeme dělat pár překladů v rámci projektu Erasmus+. Zejména si na tom rozšíříme/pocvičíme slovní zásobu, což je stále náš největší "kámen úrazu".

Aj 2:

Nj opakování/vánoční písničky
Děj Propuknutí II.sv. války - utok na Polsko
Ov

Přestupky, trestní právo

Test - přestupek, správní řízení

Zem

Civilizační neshody

Přeměněné horniny + rozdělení do skupin a úvod do projektu

Fyz

Opakování polovodiče, opakování integrované obvody, Působení magnetického pole na vodič

Chemie

Neutralizace - vznik solí. Názvosloví solí.

Vv zimní krajina
Tv

Kluci: futsal

Dívky: gymnastika prostná cvičení

MedV 

 

Mediální výchova