CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

8.A - Ing. Milada Kyselovská

Pokyny k tělesné výchově:

Každý čtvrtek ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

_______________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V loňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Letos jsme dostali první záběry z naší fotopasti. 

Ve škole končíme se sběrem plastových víček - výtěžek přispěl na koupi části území rezervace Green life na Sumatře a zakoupení fotopasti. Chystáme jiné aktivity, ze kterých bychom sponzorovali zakoupení dalších m2 pralesa.  

Také za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

_____________________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).   

Obědy v měsíci PROSINEC 2017:    

Hendrych 324,-Kč       Krejča 672,-Kč         Matička 576,-Kč         Ondrušková 168,-Kč        Procházková  324,-Kč       Rejnová 576,-Kč        Štěpánková  378,-Kč          

_________________________________________________________________________________

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře)

8.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M-ar Ov F Aj Ch   TH Nápr
Úterý Čj Nj1/Nj2 Inf M-geo Z D   Vv/Pč-sp Vv/Pč-sp
Středa MedV Aj Čj Vz M-ar F   Ch LCCh
Čtvrtek Tv Tv Čj M-geo Z      
Pátek Ajk/Ajk Hv Nj1/Nj2 Čj Aj D      

 

Týdenní plán 22.1. - 26.1. 2018

Akce +Změny

Úterý 23.1. není zeměpis a dějepis, místo toho bude 5. a 6.h. Vv s paní učitelkou Hudcovou - příprava na mezinárodní návštěvu - Řecko

Středa 24.1. 3.h. Mat, 5.h. Čj (jsou to jen prohozené hodiny)

Čj

Ml:

Literatura:

Sloh:

Mat

Algebra: Příklady s druhou mocninou a odmocninou - zpaměti, matematické tabulky, kalkulačka. Třetí mocnina.

Geometrie: Pythagorova věta - výpočet délky odvěsny

Dú na pondělí 22.1. PS 79/4 a), d)

V úterý 23.1. Kontrolní práce z matematiky

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Procvičujte nepravidelná slovesa: PART 1PART 2

Předložky směru: Prepositions of movements

Aj 1:

AJ 2:

Nj  
Děj  
Ov

 

Zem

 

 
Fyz

 

Chemie

Alkalické kovy.

V pondělí 22.1. Test z chemie - Kyslík, vodík, atomy, molekuky, prvky, sloučeniny

Vv  
Vz  
Tv

Kluci:

Dívky: 

MedV 

 

Mediální výchova

----

 

Týdenní plán 15.1. - 19.1. 2018

Akce +Změny

V úterý jedeme na exkurzi do Zákup. Odjezd busu st. U Jezu MHD směr Zákupy je 13,25hod. Společný odchod od školy ve 13,00. S sebou 70,-kč + případně kapesné. Návrat do ČL 15,05 nebo 15,40hod. Rozchod od školy po návratu. Kdo chce odejít od busu, musí mít písemné svolení od rodičů!

Sobota 20.1. Lužické pětistovky - první sobotní výlet v tomto školním roce. Cíl: Slavíček. Sraz v 9.45 na autobusové zastávce Borská. Návrat ve 13.44. Jízdné bez slev 40 Kč. Více informací v článku na úvodní stránce.

Čj

Ml: Čj8-Fraus:Tvarosloví - str.22 a) - h) ,str. 23 ;nová látka: Slovesný vid - slovesa dokonavá a nedokonavá

Literatura: Klasicismus - 2.část

Sloh:Poslední možnost pro ty, kteří ještě neodevzdali Dú - charakteristika literární postavy podle vlastního výběru; komunikace a sloh-Čj8-Fraus,str.105

Mat

Algebra: Druhá odmocnina - matematické tabulky, kalkulačka

Dú na Po 15.1. PS 55/A-17 b), A-18 b), A-19 c)

Geometrie: Pythagorova věta

Dú na pondělí 22.1. PS 79/4 a), d)

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Procvičujte nepravidelná slovesa: PART 1PART 2

Předložky směru: Prepositions of movements

Aj 1:

AJ 2: opakujeme G4  present simple, who´s/whose, like,love, hate

Nj roční období/měsíce
Děj Napoleon Bonaparte
Ov

Test - levá a pravá hemisféra

Zem

Evropa

Mízní soustava

Dýchací soustava

Fyz

 

Chemie

Vodík. Alkalické kovy.

Dú na pondělí 15.1. PS str. 19 a str.21

Vv -
Vz Infekční choroby - AIDS
Tv

Kluci: gymnastika 

Dívky:  Basketball

MedV 

Opravný test: internet - POJMY NAJDETE NA BLOGU ZDE: Mediální výchova

Prezentace s využitím nástroje Prezi - půjdeme na počítače

Mediální výchova

 

 

Týdenní plán 8.1. - 12.1. 2018

Akce +Změny

Ve čtvrtek 11.1. odpadá poslední hodina zeměpisu. Výuka do 12.35!!

V pátek 12.1. odpadá poslední hodina dějepisu. Výuka do 12.35!!!

Čj

Ml: Čj8-Fraus:Tvarosloví - str.17,cvič.1a,b,c,d;skloňování obecných jmen latinského a řeckého původu

Literatura: Klasicismus

Sloh:ti, kteří neodevzdali Dú ho odevzdají ve čtvrtek 11.1.

Mat

Algebra: Druhá mocnina a odmocnina - matematické tabulky, kalkulačka

Geometrie: Pythagorova věta

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Procvičujte nepravidelná slovesa: PART 1PART 2

Předložky směru: Prepositions of movements

Aj 1: Unit 2 - minulý čas

AJ 2:  Test Grammar 4 - present simple, who´s/whose, like,love, hate

 

Nj  
Děj  
Ov

 

Zem

 

Ve čtvrtek písemná práce z oběhové soustavy včetně cévní soustavy)

Fyz

 

Chemie

Kyslík - opakování a prověrka. Vodík.

Vv  
Vz  
Tv

Kluci: 

Dívky: 

MedV 

 

Mediální výchova