CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

7.A - Mgr. Zuzana Ledvinová

Změny rozvrhu a upozornění:

  • Pondělí 26.3.: 1. h Čj, 2. h Fy (Tv zrušeno), zbytek dne dle rozvrhu.
  • V pondělí potřebuji nutně 70kč od Šimona, Elišky, Káji, Manyho, Valči a Tomáše na úterní přednášku!!!
  • Úterý 27.3.: 1. h Nj/Čjs, 2., 3. a 4. h přednáška v Jiráskově divadle s názvem Divoká cesta do Barmské říše (odchod v 9:20, návrat v 11:30), 5. h Čj Lv (Hiermanová), zbytek dne dle rozvrhu!
  • Středa 28.3.: 5. a 6. h Velikonoční dílny. Výuka končí ve 13:30!
  • Ve středu 28. března vyjde školní časopis KLÍDEK. Budeme ho prodávat za symbolických 5 Kč. Část výtěžku bude věnována na podporu sociálního automobilu Farní charity Česká Lípa. Nezapomeňte si donést pětikačku!
  • Čtvrtek 29.3., pátek 30.3. a pondělí 2.4.: Velikonoční prázdniny! Jupííí!
  • Pátek 23.3.: 1. h Čj, z důvodu nepřítomnosti p. Plíhalové končí její skupina v 12:35! Skupina p. Ruskové dle rozvrhu do 13:30. (zbylé hodiny bez změny) 
  • Do pátku 23. 3. se, prosím, naučte text písničky, kterou budete nacvičovat během hudební výchovy pro závěrečné setkání fyzikálního projektu Inovace. Text najdete v přiložených souborech. A odkaz na melodii je zde: https://www.youtube.com/watch?v=7D3NhIMxzcI

_________________________________________________________________________________________

Lanterna Futuri - Tour po školách byla zrušena v termínu 10.-14.3.2018 (nový termín  9.-13.6. 2018)

_________________________________________________________________________________________

Pokyny k tělesné výchově:

Každý čtvrtek ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

_______________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V loňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Letos jsme dostali první záběry z naší fotopasti.

Ve škole končíme se sběrem plastových víček - výtěžek přispěl na koupi části území rezervace Green life na Sumatře a zakoupení fotopasti. Chystáme jiné aktivity, ze kterých bychom sponzorovali zakoupení dalších m2 pralesa. 

Také za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

_____________________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).  

Obědy v měsíci LEDEN 2018:     Bielić 540,-Kč     Dalecký 756,-Kč      Faltová 756,-Kč       Farský 360,-Kč      Hanvaldová Nicol 756,-Kč          Holan 468,-Kč      Issakov K. 468,-Kč     Jílek 756,-Kč      Kettner 756,-Kč        Kořínková 612,-Kč       Marušiak 612,-Kč      Píchová 756,-Kč       Prokešová M. 576,-Kč        Žahourek 882,-Kč 

Obědy v měsíci ÚNOR 2018:    

Bielić 576,-Kč        Dalecký 576,-Kč         Faltová 576,-Kč          Farský 324,-Kč        Hanvaldová Nicol 576,-Kč          Holan 576,-Kč     Issakov K. 324,-Kč   Jílek 576,-Kč     Kettner 576,-Kč      Kořínková 504,-Kč     Marušiak 540,-Kč      Píchová 576,-Kč       Prokešová M. 576,-Kč        Žahourek 630,-Kč 

__________________________________________________________________________

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky. v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře) 

 

Týdenní plán 26. - 30. 3.  2018

Služba: Kadlec + Píchová

Čj

Mluvnice: výjimečně si vezmeme mluvnici v PONDĚLÍ! Věta hlavní, věta vedlejší. V pondělí máme dvě češtiny - první hodinu a šestou hodinu. Obě češtiny budou MLUVNICE.

Literatura: bude v ÚTERÝ s paní učitelkou Hiermannovou! S sebou: lepidlo, nůžky, pastelky.

Sloh: odpadá

Nástěnka.

Čtenářské deníky - pozor, deníky se neodevzdávají přímo ve formě komentáře, ale jako připnutý soubor. Ukazovali jsme si to na hodině, před čtvrtletím proběhne hodina na počítačích, kde si postup zopakujeme. 

Předmětový blog (zajímavosti, vybrané zápisy z hodin, text k recitaci, fotografie a další)

Mat

ARIT:

GEO: 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

POSTCROSSINGZDE můžete najít všechny pohlednice, které jsme poslali, pošleme a které nám dojdou.

Padlet - příprava pohledů - zde můžete připravovat pohlednice a odpovídat na ty, které jsme dostali. Prosím o spolupráci!!!

Procvičujte nepravidelná slovesa: PART 1PART 2, PART 3

Aj 1: 

AJ2:

 

Nj  
Zem  
D  
Ov

odpadá

 

Fyzika

 

Vz  
Vv

 

 MedV

odpadá

Mediální výchova

Tv dívky i chlapci basketbal
Pč-Svět práce  

 

Týdenní plán 19. - 23. 3.

Služba: Farský + Dalecký

Čj

Ml: věta hlavní, vedlejší; středeční mluvnice se prohodí s OV, jednu mluvnici tak máme v úterý (jako vždy), druhou v pátek 1. hodinu. 

Lv: antická literatura - drama

Sloh:  popis osoby, charakteristika (dokončíme popis Homera, poté budeme popisovat žijící osoby)

Nástěnka - zde zápis z literatury - antika (úvod + Řecko; není zde zápis z 12. 2. - chybějící žáci si doplní od spolužáků)

Čtenářské deníky - pozor, deníky se neodevzdávají přímo ve formě komentáře, ale jako připnutý soubor. Ukazovali jsme si to na hodině, před čtvrtletím proběhne hodina na počítačích, kde si postup zopakujeme. 

Předmětový blog (zajímavosti, vybrané zápisy z hodin, text k recitaci, fotografie a další)

Mat ARIT: 
GEO: 
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

POSTCROSSING: ZDE můžete najít všechny pohlednice, které jsme poslali, pošleme a které nám dojdou.

Padlet - příprava pohledů - zde můžete připravovat pohlednice a odpovídat na ty, které jsme dostali. Prosím o spolupráci!!!

Procvičujte nepravidelná slovesa: PART 1PART 2PART 3

Aj 1: 

AJ2: 

Nj Possessivpronomen, Wortschatz
Zem Asie - Blízký východ - budu zkoušet státy, hlavní města
D opakovací písemná práce z poslední hodiny
Ov

CLIL: Architectural styles

Pozor! Hodina OV se prohodí se středeční mluvnicí! Občanskou výchovu máme VE STŘEDU 4. hodinu. 

Zástupci nahosemenných rostlin

Krytosemenné rotliny - úvod

 

Fyzika

Úvod kapaliny, vlastnosti kapalin, povrchové napětí, závislost hustoty kapaliny na teplotě

Vz Drogy - dokument o Katce
Vv

1. h vedena p. uč. z Itálie

2. h budeme šít sovičky - nezapomeňte jehlu a bavlnku

MedV

Infotainment - co to je a proč to mám vědět?

Mediální výchova

Úložiště pro nahrání vašich fotek

Tv dívky: volejbal HČJ

Chlapci: Basketball

Pč-Svět práce