CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

7.A - Mgr. Zuzana Ledvinová

Změny rozvrhu a upozornění:

  • V úterý 14. 11. od 14:15 nácvik na školní zahradě na spartakiádu (max. 30minut). Tzn. 1/2 z vás, která má pracovky, nacvičuje místo pracovek (a končí klasicky v 16h) a druhá 1/2, která by měla končit ve 13:30, končí až ve 14:45!

NÁVŠTĚVNÍCI KINA SE SETKAJÍ V 17:20 PŘED KINEM.

  • Ve středu 15. 11. končí výuka až v 15:45! Čeká vás dvouhodinovka MedV. Hodina se nahrazuje z 8.11., kdy vám MedV odpadla.
  • Ve čtvrtek 16.11. PROJEKTOVÝ DEN SAMETOVÉ REVOLUCE: tento den se neučíme, čeká vás seznámení s tehdejším režimem formou různých dílen. Do školy přijďte klasicky před 8:00. Přineste si: červenou mikinu či bundu (nebo č. tričko přes bundu), penál s psacími potřebami a nůžkami, svazek klíčů, lepidlo, na svačinu chleba s paštikou či marmeládou (nejlépe v alobalu) :-) Výuka končí ve 13:30.
  • V pátek 17. 11. státní svátek Den boje za svobodu a demokracii - volno

_______________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ:
Do 18. 10. probíhala zkušební verze změn ve školním řádu. Od 19. 10. platí nová pravidla: každý měsíc budou vyhodnocovány poznámky vašeho zapomínání či porušování školního řádu. Pakliže jich nasbíráte 5, bude vám uděleno napomenutí třídního učitele. S každými dalšími pěti zapomenutími či pěti porušeními šk. řádu bude stupeň výchovného opatření zvýšen!!! Na konci listopadu proběhne první takové vyhodnocení.

________________________________________________________________________________________

VYRAŽ SE SPOLUŽÁKY NA FILM MILADA! Týden 13. až 17. listopadu se ponese v duchu vzpomínek na události roku 1989. Ve čtvrtek nás čeká celý tematický den, jako doprovodnou akci zařazujeme v úterý 14. listopadu společnou návštěvu kina Crystal, kde zhlédneme film Milada. 

SRAZ V 17:20 PŘED KINEM, KDE VÁM PŘEDÁM LÍSTKY.

______________________________________________________________________________________________

Hledáme hodně šikovných maminek či babiček,

ochotných pomoci nám při výrobě dárků pro naše zahraniční hosty, kteří navštíví naši školu začátkem února v rámci projektu Erasmus+.

Rádi bychom každému nadělili ručně vyrobenou šálu vzhledu české vlajky, což ovšem znamená více než třicet šál.

Proto uvítáme pomoc od kohokoli!

Parametry šály:

Pletená, háčkovaná, ušitá či jakkoli jinak vyrobená.

Délka: 170 – 180 cm

Šířka: 15 – 16 cm

Prosím, informace o tom, kdo by mohl vyrobit kolik šál, posílejte do konce října p. uč. Ledvinové na email: ledvinova.zuzana@skolaklic.cz

Hotové šály bychom potřebovali nejpozději do poloviny ledna.

Předem mockrát děkujeme za pomoc!!!  J

_______________________________________________________________________________________________

Pokyny k tělesné výchově:

Každý čtvrtek ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

_______________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V loňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Letos jsme dostali první záběry z naší fotopasti.

Ve škole končíme se sběrem plastových víček - výtěžek přispěl na koupi části území rezervace Green life na Sumatře a zakoupení fotopasti. Chystáme jiné aktivity, ze kterých bychom sponzorovali zakoupení dalších m2 pralesa. 

Také za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

_____________________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).  

Obědy v měsíci ZÁŘÍ 2017:
Bielić 396,-Kč     Dalecký 360,-Kč      Faltová 360,-Kč       Farský 216,-Kč        Holan 144,-Kč      Jílek 288,-Kč      Kettner 324,-Kč        Kořínková 432,-Kč       Marušiak 396,-Kč      Píchová 396,-Kč       Prokešová 468,-Kč        Žahourek 468,-Kč  

Obědy v měsíci ŘÍJEN 2017:     

Bielić 720,-Kč     Dalecký 684,-Kč      Faltová 720,-Kč       Farský 468,-Kč        Hanvaldová Nicol 720,-Kč             Holan 648,-Kč      Issakov K. 360,-Kč     Jílek 720,-Kč      Kettner 720,-Kč        Kořínková 648,-Kč       Marušiak 684,-Kč      Píchová 720,-Kč       Prokešová M. 720,-Kč        Žahourek 840,-Kč  

______________________________________________________________________________________

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky. v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře)

 

Týdenní plán 7.11. - 10.11. 2017

Služba: Žahourek + Hasenkopfová

Čj

Ml: 

Lv: 

Sloh: 

Nástěnka.

Čtenářské deníky - pozor, deníky se neodevzdávají přímo ve formě komentáře, ale jako připnutý soubor. Ukazovali jsme si to na hodině, před čtvrtletím proběhne hodina na počítačích, kde si postup zopakujeme. 

Předmětový blog (zajímavosti, vybrané zápisy z hodin, fotografie a další)

Mat ARIT: Ve čtvrtek 9.11. písemná práce zaměřená na zlomky a desetinná čísla (krácení a rozšiřování zlomků, společný jmenovatel pro porovnání zlomků, převod zlomku na des. číslo a obráceně).
GEO: Věty o shodnosti trojůhelníků.
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

POSTCROSSING: ZDE můžete najít všechny pohlednice, které jsme poslali, pošleme a které nám dojdou.

Aj 1: Unit 7 - zkoušení: čtení a překlad textu pg. 82; počitatelnost podstatnýc jmen: použití - many, much, a few, a little

AJ2:

Nj  
Zem Amerika
D Anglie - vznik království po nájezdech Vikingů
Ov

 

Desetiminutovka už v úterý

Dokončení plazů

Fyzika Síla jako orientovaná úsečka, výslednice sil, těžiště skládání sil, grafické znázornění síly, účinky síly
Vz Člověk ve zdraví a nemoci
Vv

Prezentace o Baskycku a s tím související výzdoba

výroba vánočních přání pro děti s rakovinou

MedV

Mediální výchova

Tv

Kluci:1. h. nácvik na spartakiádu (na projektový den Sametové revoluce)

2. hodina - florball

Dívky: 1. h. nácvik na spartakiádu (na projektový den Sametové revoluce), volejbal HČJ

Pč-Svět práce  

 

Týdenní plán 13.11. - 17.11.

Služba: Faltová + Štěpánková

Čj

Ml: termíny; ve středu test (slova lichotivá, nelichotivá, odborné názvy; podmět a přísudek)

Lv: balada, sociální balada; romance; z recitace básně Podzim od E. Frynty budou zkoušeni: Zuzka H. (první 2 sloky, po domluvě možné o týden odložit), Kadlec (celá báseň, bezpodmínečně); zadání nové básně k recitaci

Sloh: odpadá

Nástěnka - slouží k odevzdávání vybraných prací žáků

Čtenářské deníky - pozor, deníky se neodevzdávají přímo ve formě komentáře, ale jako připnutý soubor. Ukazovali jsme si to na hodině, před čtvrtletím proběhne hodina na počítačích, kde si postup zopakujeme. 

Předmětový blog - zde najdete vybrané zápisy z hodin

Mat AIT: Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Násobení zlomků.
GEO: Věta usu - dokončení vět o shodnosti trojúhelníků. Popis konstrukce trojúhelníků!
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

POSTCROSSINGZDE můžete najít všechny pohlednice, které jsme poslali, pošleme a které nám dojdou.

Padlet - příprava pohledů - zde můžete připravovat pohlednice a odpovídat na ty, které jsme dostali. Prosím o spolupráci!!!

Aj 1: Future - will x going to

Aj2: 

Nj  
Zem Amerika
D Anglie- vznik
Ov

 

Vúterý písemná práce - obojživelníci a plazi!

Fyzika Síla jako orientovaná úsečka, výslednice sil, těžiště skládání sil, grafické znázornění síly, účinky síly
Vz Ekonomika rodiny
Vv Dokončení klobouků
MedV

 

Mediální výchova

Tv

Chlapci: nácvik na spartakiádu, florball

dívky: nácvik na spartakiádu, volejbal

Pč-Svět práce