CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

6.A - Mgr. Ladislav Ličík

Sobota 20.1. Lužické pětistovky - první sobotní výlet v tomto školním roce. Cíl: Slavíček. Sraz v 9.45 na autobusové zastávce Borská. Návrat ve 13.44. Jízdné bez slev 40 Kč. Více informací v článku na úvodní stránce. Zveme žáky, kamarády, rodiče, učitele.

M. Kyselovská

 

Nezapomeňte, že od 1.10.2017 platí zákaz používání mobilních telefonů v budově druhého stupně při výuce i o přestávkách (výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním). Pokud si žáci  mobilní telefon do školy přinesou, škola za něj nezodpovídá a je povinností žáků jej ihned po příchodu do budovy uzamknout ve své skříňce! V případě potřeby kontaktovat rodiče mohou žáci využít školní telefon nebo po domluvě s učitelem si dojít pro ten svůj.

______________________________________________________________________________________

Pokyny k tělesné výchově:

Každé ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)   

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci PROSINEC 2017:                                                                                                         Benešová 396,-Kč     Fiala 396,-Kč      Ištok 468,-Kč       Karčová 576,-Kč     Krejčová  576,-Kč     Prokešová D. 540,-Kč      Sellami 216,-Kč           Šembera 576,-Kč     Vlčková 576,-Kč      Zikmundová 432,-Kč    Vacek 576,-Kč        Hadinec J. 576,- Kč    Hadinec J. 576,- Kč

6.A

6.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Tv Tv Aj M Čj M Z   Th  
Úterý Čj sem MedN D Čj SL        
Středa M Čj M Z Inf Fy Ov      
Čtvrtek Aj Čj LV M D      
Pátek Fy Ink Hv M Aj      

.........................................................................................................................................................................

Omlouvání nepřítomnosti

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky nebo v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

Omluvenky se budou vyřizovat každé pondělí při třídnické hodině za uplynulý týden. Páteční absence bude omluvena taktéž hned v pondělí, pokud žák bude ve škole. Pozdější omluvení nepřítomnosti Vašich dětí budu řešit přímo s Vámi telefonicky nebo mailem. 

----------------------------------------------------

Na předmět vaření vybírám 200,-kč na suroviny na celý školní rok. Děkuji. V.Rusková

-------------------------------------------------------

Týdenní plán 22. 1. - 26. 1. 2018

Služba: Karčová, Šembera

   

ČJ 

Mluvnice: v pondělí test - přídavná jména typu "horník - hornický - horničtí"; stupňování přídavných jmen

Sloh: popis budovy - DÚ - do sešitu si podle osnovy z hodiny popiš Víseckou rychtu

Literatura: test - řecké báje a řečtí bohové

Zadání DÚ společně s datem odevzdání najdete vždy v Bakalářích.

Čtenářské deníky - info viz soubor připnutý zde. 

Nástěnka - zápisy, vyjmenovaná slova, básničky k recitaci, zajímavosti

Ma

ARIT:  GEO: 

AJ

Aj 1: 

Aj 2: lekce 3 - house, rooms

Ze

 

 

F   

 

TV

chlapci -

dívky: 

Vv

l

D  
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

Město, obec, samospráva

DÚ znak města (viz bakaláře)

MedV

Zpráva - názor X fakta 
(DÚ viz Bakaláři)

Mediální nástěnka.

 

Týdenní plán 15. 1. - 19.1.

Služba: Jakub Hadinec, Viki Vlčková

  V pondělí je k dispozici pouze jedna tělocvična (školní akce ZŠ Lada) - TV bude spojeno

ČJ 

Mluvnice: V pondělí ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ z vyjmenovaných slov. 

Sloh: popis prostý; zde obrázek pro popis (domácí úkol)

Literatura: v pondělí prosím doneste dokončený svůj obrázek řeckého boha, ať můžeme dokončit plakát; na hodině literatury budeme psát test z bájí (obecný úvod) + řeckých bohů

VE ČTVRTEK PŮJDEME NA LITERATURU NA POČÍTAČE, KDE BUDEME PRACOVAT NA ČTENÁŘSKÝCH DENÍCÍCH. POKUD SE VÁM NEPODAŘILO NAHRÁT SOUBOR NA PADLET, DONESTE SI SVÉ ZÁPISY O KNIHÁCH NA PAPÍRU, NEBO NA FLASHCE. 

Zadání DÚ společně s datem odevzdání najdete vždy v Bakalářích.

Čtenářské deníky - info viz soubor připnutý zde. 

Nástěnka - zápisy, vyjmenovaná slova, básničky k recitaci, zajímavosti

Ma

ARIT: 
GEO: 

Vzhledem k opakované nepřipravenosti žáků budou do odvolání hodiny geometrie začínat krátkou desetiminutovou písemkou na aktuálně probírané téma.

AJ

Aj 1: 

Aj 2: Buying things; differences

Ze

Tajgy

smíšené lesy a stepi

 

Žahavci: korálnatci, polypovci, medúzovci, čtyřhranky

Ploštěnci

 

F   

Objem: jednotky, každý materiál má vlastní hustotu

TV

dívky i chlapci dohromady: gymnastika - kladina, prostná, hrazda, přeskok přes kozu

Vv

Viki, Lili, Dorka, Zuzka, Jasmína, Eliška, Kája zdobení hadrových tašek pro Erasmus+

Kluci papírový řetěz pro výzdobu Erasmus+ - nůžky a pastelky

D Mezopotámie
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

Město, obec

Připomínám DÚ v Bakalářích.

MedV

Noviny - názor, nebo fakta? Procvičení psaní novinové zprávy.

Mediální nástěnka - zde najdete uvedeny také výsledky z vánočního lovu pokladů.