CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

2.A - Mgr. Zuzana Hlaváčková

2. TŘÍDA  
 

 TÝDENNÍ PLÁN OD 27.11.  DO 1.12.

 
2.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čj Čj M M Prv    
Úterý M Aj Čj Čj Vv    
Středa Tv Tv Čj Čj      
Čtvrtek M Čj/Aj Čj/Aj Hv    
Pátek M Čj Prv Inf      

     

    

       Hledáme hodně šikovných maminek či babiček,

ochotných pomoci nám při výrobě dárků pro naše zahraniční hosty, kteří navštíví naši školu začátkem února v rámci projektu Erasmus+.

Rádi bychom každému nadělili ručně vyrobenou šálu vzhledu české vlajky, což ovšem znamená více než třicet šál.

Proto uvítáme pomoc od kohokoli!

Parametry šály:

Pletená, háčkovaná, ušitá či jakkoli jinak vyrobená.

Délka: 170 – 180 cm

Šířka: 15 – 16 cm

Prosím, informace o tom, kdo by mohl vyrobit kolik šál, posílejte do konce října p. uč. Ledvinové na email: ledvinova.zuzana@skolaklic.cz

Hotové šály bychom potřebovali nejpozději do poloviny ledna.

Předem mockrát děkujeme za pomoc!!!  J

...................................................................................................................................................................

CO NÁS ČEKÁ: 

27.11. - 1.12.2017

Ahoj mravenečci,

 

 

                                                                                                                                 Zuza

 

INFORMACE PRO RODIČE:

Moji milí mravenci, 

jelikož jsou mezi námi lidé, kteří si nemohou z jakýchkoli důvodů dopřát dárky k Vánocům, napadlo mne, že bychom mohli jako třída vykonat něco dobrého, když se nám blíží Vánoce, tedy ve třídě bychom vyrobili Adventní kalendář naruby. Co to obnáší? Máte doma nějakou věc, kterou už nechcete, už vám k ničemu neslouží? Kus oblečení, které už nenosíte, hračka, se kterou už si, zejména vy, Mravenci, nehrajete? Doneste ji do školy, zabalíme ji, označíme číslem a mašlí a poté najdeme nějakou organizaci, kde by se jim náš Adventní kalendář naruby hodil. Pokud vás, rodiče či děti napadne někdo, kdo by takovou "laskavost" potřeboval, neváhejte dát vědět:) 

Budu ráda, pokud se díky motivaci a spolupráci rodičů do projektu zapojíte. Za každého žáka stačí jedna věc, která by neměla být nějak výrazně poničená nebo špinavá, nikoho by asi nebavilo dostat něco, co je zničené. 

                                                                            Děkuji za spolupráci a věřím, že dáme něco dohromady:) Z.

P.S. Máme tipy na dárce, příští týden začínám zařizovat. Můžeme začít balit dárečky.

 

!!!!!VYHLAŠUJI STŘEDU DNEM BEZ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ. :) Děti mají tento den krátký, navíc máme dvě hodiny tělocviku a i přesto, že je středa kraťoučká, mívají často velký výdej energie. Navíc.. je to půlka týdne a středa bývá kritická nejen na lyžařském kurzu, proto jsem se rozhodla vyhlásit středu dnem, kdy nebudou domácí úkoly. Toto bude platit do doby, než se změní rozvrh kvůli plavání.                                             S pozdravem.... jako vždy:)... Zuzana

KONZULTAČNÍ HODINY:   každý čtvrtek od 10:55 do 11:35 hod., jinak dle domluvy. KDO BY MĚL ZÁJEM O DOUČOVÁNÍ, JE MOŽNO VYMYSLET OPERATIVNĚ NĚJAKÉ NÁRAZOVÉ TERMÍNY. 

 

KONANÉ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

* Dne 1.12. zdobení vánočního stromečku na náměstí.

** Dne 4.12. od 16:00 do 17:00 vánoční vystoupení dětí "Zpívání vánočních koled v ambitu, hra na flétnu". Prosím o včasné přihlášení. Pokud bude mít vaše dítko chuť vystupovat v Ambitu na zpívání nebo hrát na flétnu, napište, prosím, oznámení do žákovského diáře. Stačí jen: Moje dcera/můj syn se zúčastní zpívání/hry na flétnu na vystoupení v Ambitu. (např.) PROSÍM ZAPSAT DO ŽÁKOVSKÉHO DIÁŘE. 

*** Dne 5.12. Čertí rej ve škole i v družině. Tématický den, přineste si převleky (andělíčci, ďábličci, čerti aj.).

**** Dne 15.12. Superklíčák - 8:00 - 10:00, tělocvična ZŠ Pátova, účast pro všechny děti v rámci vyučování, oblečení a obuv na Tv s sebou.

***** Dne 19.12. od 19:00 hod Skřítkovská noc,  společné přespání ve škole, program zajištěn v rámci třídy. Sraz po večeři, v 19:00, kartáček, pyžamo, polštář a deku s sebou. Bližší informace s blížícím se termínem. Prosím o včasné přihlášení, kdo se zúčastní. PROSÍM ZAPSAT DO ŽÁKOVSKÉHO DIÁŘE. 

****** Dne 21.12. Vánoční dílny s rodiči, prosíme vás, rodiče, prarodiče, strýčky, tetičky, kdokoli z příbuzenstva žáků, toto dopoledne bude jen vaše. Setkání s rodinnými příslušníky dětí, kteří si připraví tvořivou dílnu pro děti.

******* Dne 22.12. Vánoční besídka, oslavení předvánočního času, hry a společné tvoření, řádění a stmelování kolektivu, společné rozloučení se s rokem 2017.

 

KAŽDOU STŘEDU ZDRAVOU SVAČINKU! :)

 

 

  CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

Hlavní téma:

Pořádek slov ve větě - popletené věty, práce s textem, řazení slov ve větě dle pořádku slov. Slovo - hlásky, slabiky, písmena, souhlásky.

Učebnice: str. 34 - 37, sloh - téma Vánoce, Pracovní sešit: str. 25 - 30.

Písanka - psací písmeno Q, q, str. 27.

Čtení - práce ve skupinách i samostatně; pracovní listy se jmény ilustrátorů dětských knih, poznáváme ilustrátory a pohádky: tento týden Mach a Šebestová - Miloš Macourek, Adolf Born.

Pracovní listy pro nápravu vývojových poruch učení v Čj: Oprava textu, přepis, opis, výběr správně složených slov, cvičení pro rozvoj zrakového a prostorového vnímání, doplňování chybějících hlásek v básni.

Aktivní vedení portfolia a zakládání listů, prací aj. Materiály, které děti vypracují, vyrobí doma, si schovávejte a zakládejte společně do euroobalů, o vánočních prázdninách děti dostanou portfolia domů a mohou si práce z domácí aktivity založit do portfolií. 

__________________________________________________________

DIDAKTICKÉ HRY PRO ŠKOLU I DOMÁCÍ AKTIVITY

Nechávám na týdenním plánu tyto hry dlouhodobě. Budeme se je učit hrát a poznávat, jak se dají obměňovat. Pokud by vás, rodiče, zajímalo, jak se hry hrají, mohu poskytnout podrobný popis. Můžete pak trénovat a procvičovat doma formou zábavných her. 

Samohlásková soutěž - rozvoj slovní zásoby, samohlásky, souhlásky, cílem hry je napsat co nejvíce slov za stanovený čas, např. samohláska "O", nesmějí se psát slova, v nichž se vyskytují jiné samohlásky.

Šachy - rozvoj slovní zásoby, jazykové rozehřátí, projekty, komunikativní kompetence; dle posunutí figurky na šachovnici je zadán úkol, např. "B7" - napiš co nejvíce slov začínající na písmeno B, mající sedm písmen. 

Co máme společného? - nácvik popisu, přídavná jména, komunikativní dovednosti, kooperace, skupinová práce; rozdělení na skupiny; děti ve skupině hledají např. čtyři věci, které mají společné (oblečení, vzhled, vlastnosti aj.), čtyři věci, které se odlišují. 

Uvolňovací cviky - básnička, pohyby ruky na papíře. 

Šifrování textu - zadaný text zašifrovaný dle tabulky.

Písmenkový salát - rozvoj slovní zásoby, samohlásky, souhlásky, tvoření slov, rozvoj komunikačních schopností; výměna počátečního písmene, změna významu slova, např. kůže - růže.

Protiklady - slova opačného významu.

Které slovo má nejvíce významů? - slovní zásoba, chápání významu slova, např. kohoutek (vyjmenuj předměty, zvířata, která jsou označena tímto slovem, počítej).

Z pohádky do pohádky - procvičování tázacích vět, souvislost literárních postav a děl; práce ve dvojicích; lístečky s postavami z pohádkových příběhů, hráči se poznávají pomocí pokládání otázek, např.: Karkulka - vlk, otázka: Sežral tě vlk? aj.

důraz na správné psaní (postavení ruky, prstů, držení pera při psaní, sklon sešitu); 

rozvíjení představivosti, schopnosti vyprávět příběh, návaznost na vypravování někoho jiného;

čtení textu z knihy, rozbor textu, rozvoj kreativního a logického myšlení.

MATEMATIKA

Hlavní téma:   

+, - přes desítku, počítání s rozkladem pro snazší vidění příkladu, důraz na počítání bez prstů, vytváření představy o příkladech, o množství, zjednodušení pro pochopení a snazší práci, rozvoj logického a samostatného uvažování; 

využívání pomůcek k samostatné práci v aritmetice i geometrii (kostky, stavebnice)

Začínáme rýsovat - str. 82.

Učebnice - str. 41 - 46.

Počítání po desítkách, po stovkách. Orientace na číselné ose. 

Cvičení z učebnice Fraus - nakopírovaný materiál do portfolia, opakování probraného učiva.

Práce s penězi - "Rozděl spravedlivě", kovové peníze z papíru, procvičování počítání po desítkách, stovkách.

Samozřejmě dále aktivně a dlouhodobě pokračujeme ve hře Vzpěrači.

__________________________________________________________

Hry na procvičování sčítání a odčítání, posilování paměti a fixace učiva:  Počítání s nádechem (propojení s Hv), odříkávání číselné řady jedním dechem; utváření představy o sudých a lichých číslech - zkoušíme odříkávat jen čísla sudá, lichá. (pro pokročilé). Matematičtí vzpěrači - procvičování učiva formou příkladů - obtížnost příkladu odpovídá tíze činky. Vzpěrači pak budou mít vystaveny své výsledky na tabuli, koncem týdne vyhlásíme nejlepšího vzpěrače.

Matematické omalovánky: +, -; propojování bodů (v rámci číselné řady) pomocí pravítka - rýsování přímky, vznik úsečky; získávání návyků pro hodiny geometrie; papírová činka pro vzpěračskou soutěž.

Písemné ověřování doposud získaných dovedností, schopností a informací:  průběžné ověřování schopností, dovedností a znalostí.

ANGLICKÝ JAZYK

Aj.1: Jose Luis Marcilla

V úterý, si poslechneme příběh ve kterém pujdou zvířátka k domtorovi.

  1. Odkaz na procvičení doma:  Písnička str. 30 na CD. ​
  2. Rodiče se můžou ptát dětí: What´s the matter? (co se děje?) a děti můžou ukazovat na těle conje bolí (hlava, ruka, noha, břicho).

Ve čtvrtek, budeme procvičovat slovní zásobu, kterou jsme se naučili v lekci 3. Části těla a činnosti nod your head, stamp your feet, clap your hands, wave your arms (kývejte hlavou, dupejte nohama, tleskejte, vlňte rukama).

Budeme mluvit o zvířatech, které mají tlapky: cat and dog (kočky a psy) a jiné, které mají kopyta: cow and horse (kráva a koně)

  1. Odkaz na procvičení doma:  Písnička str. 32 na CD. ​

 

 Aj.2: N.Nováková

Pokračujeme v Unitu 3- My body.Procvičujeme pokyny : clap your hands (zatleskejte), nod your head (pokývejte hlavou),stamp your feet (podupejte),wave your arms (zamávejete).

Odkaz na procvíčení: písnička " What´s the matter?- My head hurts!"

                

PRVOUKA

Hlavní téma:  
Sběr suchého pečiva - přineste do školy usušené pečivo, sbíráme pro zviřátka. Pečivo musí být zcela dosušené a bez známek plísně.
 
Příprava živočichů na zimu, živočichové v zimě. Jakým způsobem zimují jednotlivá zvířata. Učebnice a pracovní sešit, str. 32.
 
Dobrovolná domácí aktivita: můžete si vybrat zvíře a zjistit, jakým způsobem zimuje, poté nám můžete informace sdělit. 
 
Aktivní třídění odpadu

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

20.11.

 

DÚ ŠKOLÁCI: 

MARODI: 

ÚTERÝ 21.11.

DÚ ŠKOLÁCI:

 

STŘEDA 22.11.

DÚ ŠKOLÁCI: 

MARODI: 

ČTVRTEK 23.11.           

DÚ ŠKOLÁCI:  

MARODI:  Čj - učebnice, str. 32, cv. 4., str. 33, celá - vše pouze ústně. 

PÁTEK 24.11.

DÚ ŠKOLÁCI: M - Učebnice, str. 26, cv. 2., 1. sloupec, str. 27, cv. 2., str. 28, cv. 4.; Čj - Číst!, Pracovní sešit, str. 24, cv. 3., a), b), str. 26, cv. 1.

MARODI:  M - Učebnice, str. 26, cv. 2., 1. sloupec, str. 27, cv. 2., str. 28, cv. 4., str. 29, cv. 1., 2., 5.; Čj - Číst!, Pracovní sešit, str. 24, cv. 1., 2., 3., a), b), str. 26, cv. 1.

 

OHLÉDNUTÍ: