CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

2.A - Mgr. Zuzana Hlaváčková

2. TŘÍDA  
 

 TÝDENNÍ PLÁN OD 26.3.  DO 30.3.2018

 
2.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  Čj Čj M M Prv    
Úterý M Aj Čj Čj Vv    
Středa Tv Tv Čj Čj      
Čtvrtek M Čj/Aj Čj/Aj Hv    
Pátek M Čj Prv Inf      

KONZULTAČNÍ HODINY:   každý čtvrtek od 10:55 do 11:35 hod., jinak dle domluvy.

 

CO NÁS ČEKÁ: 

Ahoj kamarádi, 

POZOR, VELIKÁ ZMĚNA V ROZVRHU!! Opět se nám na scénu vrací tělocvik ve středu. Tento týden však ještě do tělocvičny nepůjdeme, ale využijeme nadšení z blížící se akademie a budeme nacvičovat představení a pracovat na kulisách. Prosím tedy všechny, kteří najdou doma (ne, že to maminkám ukradnete a ony si pak v divadle všimnou, že to jsou jejich dlouho hledané cejchy) nejrůznější látky a prostěradla (již nepotřebná), přineste je do školy. Stejně tak to je s kartonem. Moc vám děkuji! Domů jste v pátek dostali bylinku - mátu, tak si ji nezapomeňte zasadit, můžete tak pozorovat, jak roste bylinka doma a jak probíhá její růst ve škole (petržel). A když to vyjde, bude mít za chvilku maminka co dávat do polévky. Kromě nácviku na akademii nás též čeká učení. Budeme dodělávat matematické pracovní listy a v českém jazyce se budeme věnovat slovům se skupinami bě, pě, vě, mě. V prvouce se vrátíme k Rodinnému stromu, který už si někteří z vás připravují nebo dokonce připravili (boží!). Přeji vám, ať se vám vydaří víkend (kdo čte teď, tak už ví, jak to u něj dopadlo) a v pondělí naviděnou (bez bruslí). 

                                                                                                                         Zuza 

 

INFORMACE PRO RODIČE:

Změna v rozvrhu! Tv se opět přesouvá na středu.

DEN BEZ DÚ! Dnem bez DÚ zůstává pondělí.

Kontakt na paní Horynovou: specialnipedagog-zsklic@seznam.cz tento e-mail slouží vám, rodičům, v případně potřeby domluvit si konzultaci či vyšetření apod. 

 

KONANÉ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

POZOR! POZOR! POZOR! Z důvodu nepřízně počasí se výlet do Pekelského údolí přesouvá na duben. Přesné datum doupřesním. Všem dětem jsem tedy nahlásila oběd na pondělí.

*V DUBNU: výlet Zahrádky u České Lípy - Peklo, půjdeme se podívat na jarní kytičky, výuka předmětů tedy proběhne v přírodě. 

S sebou: velikánskou svačinu, dále si vezměte dobrou obuv, dostatek pití, teplé oblečení, rukavice, čepici, šálu, penál. 

Vážení rodiče, ráda bych vás poprosila o odhlášení obědů, jelikož nevíme, jak budeme časově stíhat návrat. Zatím netuším, jak jsou děti zdatné v chůzi na delší trasy a ráda bych jim poskytla dostatek času na případný odpočinek. Proto bych vás ráda poprosila o velkou svačinu, která by nahradila oběd. Jedná se o mimořádnou akci a věřím, že zážitek vynahradí ztrátu oběda ze školní jídelny

Kde? Sraz na hlavním vlakovém nádraží v 8:15, vlak odjíždí v 8:33 h, ten, kdo chodí do ranní družiny, půjde na nádraží  s pedagogickým doprovodem. Odchod z družiny v 7:40 hod.

Veškeré výdaje jsou placeny z třídního fondu.

Návrat?   Opět ke škole, společně. Děti poté půjdou do družinky. Nejpozdější návrat do 13:15 hod.

**Dne 25.4.2018 od 10:00 hod. se zúčastníme divadelního představení Divadla drak - Jak si hrají tatínkové, zde je odkaz, ve kterém si můžete přečíst podrobnosti o obsahu představení: http://draktheatre.cz/show/jak-si-hraji-tatinkove/. Cena představení je 70,- Kč za osobu, což bude hrazeno z třídního fondu. Pokud by měli někteří rodiče zájem jít s námi, dejte vědět:)

 

Ve středu 28. března vyjde školní časopis KLÍDEK. Budeme ho prodávat za symbolických 5 Kč. Část výtěžku bude věnována na podporu sociálního automobilu Farní charity Česká Lípa. Nezapomeňte si donést pětikačku!

 

***Školní akademie

Letošní školní akademie se opět odehraje v městském Jiráskově divadle.

Kdy?  28.6.2018, v odpoledních hodinách.

Představení, které nacvičujeme, se jmenuje Červená karkulka, kterou zpracoval Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Pro uskutečnění je potřeba vyrobit vlastní kulisy a proto bych vás, rodiče, chtěla poprosit, pokud máte doma stará prostěradla, různé látky apod., doneste je do školy. My budeme moc rádi, že máme z čeho vyrábět. Též bych vás chtěla poprosit o pomoc s výrobou kostýmů. Zatím je projekt v plenkách, ale časem vás budu informovat o vývoji. Generálka pro rodiče se uskuteční týden před akademií.

****ZANIKLÁ ŘEMESLA aneb TVOŘENÍ S JANINOU

KDY?  Akce probíhá během prvního týdne v červenci 2018, v období letních prázdnin. Přihlášky k dostání ve družině:)

 

*****POZOR! 

Sobotní výpravy do Lužických hor opět začínají!

LUŽICKÉ PĚTISTOVKY

Od ledna 2018 máte možnost se jedenkrát za měsíc vypravit s námi do naší krásné krajiny a dobýt vrchol některé lužické pětistovky. Odměnou vám bude fajn pocit, že jste to dokázali a možná i krásný výhled, bude-li nám přát počasí.

Začneme vcelku blízko České Lípy.  

Kdo budete mít čas a chuť, přijďte. Sledujte na stránkách školy informace o chystaném výšlapu. Odkud kam, jak je trasa dlouhá.

Prosím, mějte na paměti:)

Odhlášky obědů jsou přijímány až do 7.30 hod ráno ještě na ten den u vedoucí stravování. Odhlášky obědu provádí rodič či žák osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky(sms) na mobilním čísle 702 035 691.  Obědy do vlastnich nádob se vydávají  od 11.00 do 11.30 hod. ( 1.den nemoci, či odchod dříve ze školy)

 

   CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

Hlavní téma:

Opakování:

  • psaní i, y, í, ý po tvrdých a měkkých souhláskách;
  • psaní souhlásek uprostřed a na konci slova: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - souhrnné opakování, opakování formou písemného shrnutí, viz. pracovní sešit;

Nové téma: 

  • SLOVNÍ DRUHY - učivo v učebnici a pracovním sešitě, didaktické hry.

Učebnice: str. 62, 63, 64.

Pracovní sešit, 2. díl: str. 21, 22 - písemné opakování, 23, 24.

Písanka 2. díl: str. 14, 15 - procvičování psaní, téma: Les, probouzení se přírody, jarní kytičky, mláďata.

Diktát slov s doplňováním p, b, f, v, t, d, ť, ď, s, z, š, ž; dě, tě, ně, i, í, y, ý.

Pracovní listy: jarní květiny.

Čtení - Kouzelný svět rostlin: Kopretina bílá, vytištěný text z knihy, čtení s pochopením, rozbor textu, nalepení textu do sešitu na sloh a čtení, úkoly a práce s textem, rozvoj slovní zásoby - vyprávění bez použití slov že, když, prostě, ještě, a že když...aj. Následný diktát vět do školního sešitu.

Samostatné čtení z čítanky.

Didaktická hra - zařazování slov do skupin SLOVNÍ DRUHY.

KONTROLA DOMÁCÍCH ÚKOLŮ A JEJICH SPRÁVNOSTI.

MATEMATIKA

Hlavní téma:   

Geometrie: 

  • učebnice, 2. díl, str. 71 - porovnávání úseček. 

Aritmetika:

  • učebnice, 2. díl, sčítání a odčítání dvojciferných čísel a i s přechodem přes základ deset, str. 12, 13, 14;
  • logické úlohy rozvíjející samostatné uvažování, sestavování řešení, zápisu a odpovědi, nahlížení na řešení úlohy z mnoha pohledů, diskuse mezi žáky o řešení a jeho možnostech.

Matematické minutovky 2

  • str. 5, 6, 7 , 8.

​Pracovní listy - vybarvování a počítání.

Autobus, pyramidy - didaktická hra na procvičení logického uvažování a počítání.

Školní sešit čtverečkovaný: diktát příkladů v rámci tématu probírané látky.

Hodnotím aktivitu v hodinách.

_______________________________________________________

Hry na procvičování sčítání a odčítání, posilování paměti a fixace učiva:   Matematičtí vzpěrači - procvičování učiva formou příkladů - obtížnost příkladu odpovídá tíze činky. Vzpěrači pak budou mít vystaveny své výsledky na tabuli, koncem týdne vyhlásíme nejlepšího vzpěrače.

Písemné ověřování doposud získaných dovedností, schopností a informací:  průběžné ověřování schopností, dovedností a znalostí.

ANGLICKÝ JAZYK

Aj.1: Jose Luis Marcilla

Dokončíme lekci 6. Moje jídlo a začneme s lekcí 7. Počasí. Děti se budou učit o počasí (teplo,slunečno,deštivo,sněžení) a jak se ptát a odpovídat: jaké je dnes počasí?

Rodiče mohou cvičit s dětmi v učebnici na stranách 66-67 a aktivity na stranách 1-2.

 

 Aj.2: N.Nováková

Unit  8- Looking good. Procvičujeme nová slovička: boots, jacket, jeans, jumper, dress, hat a naučíme se říct co máme dnes na sobě : I´m wearing a red dress today. 

Hra na procvičovaní   Looking good  smiley

 

PRVOUKA

Hlavní téma:  
 
Nové téma: Rodina - význam rodiny, jakým způsobem spolu komunikujeme a žijeme, jak funguje rodina, druhy rodin.
                     Jarní květiny - sázení kytiček do květináčů, jak se o          květiny starat, co je třeba k tomu, aby květiny rostly, procesy, jež ve květině probíhají.
 
učebnice, str. 45, 46; 
 
pracovní sešit, str. 45, 46.
 
Dobrovolná domácí aktivita:  Zasaďte si doma kytičku, třeba Petrklíč, viď, Péťo:)
 
Aktivní třídění odpadu.

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

26.3.

 

DÚ ŠKOLÁCI:  není:)

MARODI: 

ÚTERÝ 27.3.

DÚ ŠKOLÁCI:  

MARODI: 

STŘEDA 28.3.

DÚ ŠKOLÁCI: 

MARODI: 

ČTVRTEK 29.3.           

DÚ ŠKOLÁCI:  Velikonoční prázdniny! 

MARODI:  Juch, juch!!

PÁTEK 23.3.

DÚ ŠKOLÁCI:  Čj - Čítanka, str. 84, 85 - Moje Velikonoce;

MARODI: M - Mat. min., str. 5, cv. 10., celé, Uč., str. 11, cv. 7. druhé sudoku, cv. 8. bingo; 

Čj - čtěte!!.