CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

5.A - Mgr. Hana Bronišová

5. TŘÍDA 
   
    
 
Fotoalba jsou nově zaheslovaná-přístupové údaje si vyžádejte

 TÝDENNÍ PLÁN OD 15.1.  DO 19.1. 2018

 
5.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí AJ/AJK M ČJ HV    
Úterý M AJ ČJ M    
Středa ČJ ČJ VLz M AJ INF  
Čtvrtek VLd AJ/AJK ČJ ČJ M    
Pátek TV TV ČJ - čt VV    

                      

CO NÁS ČEKÁ: 

KRÁSNÝ ROK 2018 NÁM VŠEM

DĚTI DOSTALY INFORMACE O KROUŽCÍCH NA 2. POLOLETÍ. PROSÍM, DONESTE JE CO NEJDŘÍVE ZPĚT. DĚKUJI smiley

NEZAPOMEŇTE NA PROJEKT Z FYZIKY A V PRACOVNÍM SEŠITĚ SI PŘEČTĚTE A VYPLŇTE STR. 5, 6 A DO PONDĚLÍ 15.1. / NEZAPOMEŤE MÍT PODEPSANÉ CIZÍ OSOBOU.../

 

 ROZDALA JSEM DĚTEM ČÍSLA ÚČTU CESTOVNÍ KANCELÁŘE.DOPLATKY POŠLETE DO POLOVINY KVĚTNA NA ÚČET CESTOVNÍ KANCELÁŘE. DĚKUJI

 

    KONZULTAČNÍ HODINY: ÚTERÝ 8.00 - 9.00. PROSÍM O PŘEDCHOZÍ DOMLUVU.           

 

...................................................................................................................................................................

 

 

PŘEDMĚT
CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

ČEKAJÍ NÁS TESTÍKY Z PROBRANÉHO UČIVA....

VYJMENOVANÁ SLOVA - UČ STR.57 - 62

SLOVNÍ DRUHY UČ. STR. 63 - 67

PŘÍDAVNÁ JMÉNA ODVOZENÁ PŘÍPONOU -SKÝ, -CKÝ + SHRNUTÍ PŘI ODVOZOVÁNÍ SLOV - UČ STR. 52 - 55

ZMĚNY PŘI ODVOZOVÁNÍ SLOV - UČ STR. 46 - 47

SKUPINY BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ - UČ STR.48 - 49

PŘÍPONY -NÝ, -NÍ - UČ STR.50 - 51

 

PROCVIČUJTE SI PODSTATNÁ JMÉNA A SLOVESA + URČOVÁNÍ JEJICH MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ

PŘEDPONY S-, Z-  PS S TR. 16 - 19

PŘEDPONY OD-, NAD-, POD-, PŘED-, ROZ-, BEZ-, VZ-

PŘEDLOŽKY S, Z - UČ STR. 41 - 42

 

MATEMATIKA

Hodiny GEOMETRIE: úterý 4. hod. a čtvrtek 5. hod. Prosím o dohlédnutí na přípravu a pomůcky!
 
 
ARITMETIKA: Převody jednotek (délky) času.
GEOMETRIE: Obvod čtverce a obdélníku.
 

ARIT: PS 9/8,9,10,11,13
GEO: PS 38 nebo 46 (jiné vydání) / 5,6
ANGLICKÝ JAZYK

AJ1: Lekce sedmá - porovnávání, přídavná jména. Domácí úkol - pořeklad textu o gorilách na str. 55 v AB do sešitu. Lekci zkoušíme ústně, poté začneme lekci osmou.

 
AJ2: Unit 3 - shops, předložky, navigace. Oblečení a nakupování
Zde můžete procvičovat předložky pohybu: Prepositions of movements
PŘÍRODOVĚDA

 VLASTIVĚDA

ČLOVĚK V PŘÍRODĚ 
​VESMÍR - TESTÍK V PONDĚLÍ
 PODNEBNÉ PÁSY - TESTÍK V PÁTEK
PODNEBNÉ PÁSY - DODĚLEJTE SI PRACOVNÍ LISTY, V PÁTEK SI JE VYBERU
 
 
ZEMĚPISNÁ ČÁST
 
 
TESTÍK Z PROBRANÝCH KRAJŮ / STŘEDA/ + DODĚLEJTE SI PRACOVNÍ LISTY, VYBERU SI JE
 
 
DĚJEPISNÁ ČÁST
 
OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA UČ STR. 10 - 25 - TESTÍK / ČTVRTEK/
​- BAROKO
​- REFORMY MARIE TEREZIE A JOSEFA II. 
​- PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE V ČECHÁCH 
 
VLD - UČ STR. 26 - 27 VYPRACUJTE PRACOVNÍ LIST + dodělejte listy, které vám chybí. ve čtvrtek si vyberu
 
 
 

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

15.1.

 

NEZAPOMEŇTE NA PROJEKT Z FYZIKY A V PRACOVNÍM SEŠITĚ SI PŘEČTĚTE A VYPLŇTE STR. 5, 6 A DO PÁTKU 19.1. / NEZAPOMEŤE MÍT PODEPSANÉ CIZÍ OSOBOU.../  PŘINESTE DO ŠKOLY - BUDE PROJEKT Z FYZIKY

ČJ - PS STR. 40/3a, b

MARODI:

 

 

 

ÚTERÝ 16.1.

ČJ - PS STR. 40/4, 5 + DALA JSEM DĚTEM DOMŮ TESTÍK Z ČJ,  ZÍTRA HO DONESTE ZPĚT...smiley

ZÍTRA VYBÍRÁM DESKY Z VLASTIVĚDY - ZEMĚPIS

MARODI:

 

 

STŘEDA 17.1.

PROSÍM VYPLNIT V DIÁŘI ADRESY A DATUMY NAROZENÍ / CAORLE/

VLD - UČ STR. 26 - 27 VYPRACUJTE PRACOVNÍ LIST + dodělejte listy, které vám chybí. ve čtvrtek si vyberu - PŘÍŠTÍ HODINU BUDE OPAKOVACÍ TESTÍK Z MARIE TEREZIE, JOSEFA II. A ŽIVOT VE MĚSTĚ A NA VESNICI

 MARODI: 

 

 

ČTVRTEK 18.1.

ZÍTRA JE POSLEDNÍ DEN, KDY MŮŽETE ZMĚNIT KROUŽKY. PŘINESTE VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY.

PŘINESTE SI EUROOBALY DO PORTFÓLIA.

PŘ - ZÍTRA TESTÍK Z PODNEBNÝCH PÁSŮ + VYBÍRÁM PRACOVNÍ LISTY

 

ZÍTRA TV - BOBOVÁNÍ. VHODNĚ SE OBLEČTE!!!!!

MARODI:

PŘINESTE V PONDĚLÍ DESKY Z OBOU VLASTIVĚD.

 

PÁTEK 19.1.

ČJ - ČÍTANKA STR. 85 - 86 - NAPIŠ NA PAPÍR OSNOVU ČLÁNKU / NA PÁTEK/

MARODI:

PŘ - UČ ČLOVĚK - ÚVOD - PŘEČTĚTE SI. KDO NEODEVZDAL DESKY Z PŘ. TAK SI JE V PONDĚLÍ PŘINESTE.

ČJ - ČÍTANKA STR 78 - 79 - PSALI JSME OSNOVU ČLÁNKU + ÚKOL

 

 

OHLÉDNUTÍ:

MILÍ PÁŤÁCI,

​POMALU SE NÁM BLÍŽÍ KONEC PRVNÍHO POLOLETÍ TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU, TAKŽE NÁS ČEKÁ ZHODNOCENÍ TOHO, CO JSME SE NAUČILI. VYDRŽTE A SPOLEČNĚ TO URČITĚ ZVLÁDNEME, JAK NEJLÉPE TO PŮJDE...

​KRÁSNÉ ZIMNÍ DNY VÁM PŘEJE HANA B.

P.S. UŽ ZAČÍNÁM CHYSTAT CAORLE...smiley

 
 
 
 
Rozvrh 5.A
5.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí AJ/AJK M ČJ HV    
Úterý M AJ ČJ M    
Středa ČJ ČJ VLz M AJ INF  
Čtvrtek VLd AJ/AJK ČJ ČJ M    
Pátek TV TV ČJ - čt VV